Opleiding beheerder brandmeldinstallaties & ontruimingsalarminstallaties

Doel van de opleiding
Het Bouwbesluit bepaalt dat een door de overheid geëiste brand­meldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) moet worden onderhouden volgens de NEN 2654 deel 1 en deel 2. In die normen is vastgesteld da­t de beheerder moet beschikken over de noodzakelijk vakbekwaamheid in het beheer van die installatie(s). De opleiding "Beheerder brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallatie", kortweg beheerder BMI/OAI, leidt op voor die noodzakelijke vakbe­kwaamheid. Na het behalen van het diploma Beheerder BMI/O­AI bij DMS+ zijn de cursisten bevoegd om de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie zelfstandig te beheren met behulp van het logboek. De bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud worden volgens de richtlijnen van NEN 2654 deel 1 en NEN 2654 deel 2 uitgevoerd.

Inhoud opleiding
Tijdens de opleiding Beheerder BMI/OAI worden naast de grondbeginselen van brand en brandveiligheid de volgende onderwerpen behandeld:

  • wettelijke kader rondom de BMI/OAI
  • normering rondom de BMI/OAI
  • begrippen en termen, de ‘vaktaal’
  • invullen van het logboek
  • opbouw van de installaties
  • taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een beheerder
  • projectopdracht met de eigen installatie(s) examentraining
Als huiswerkopdracht, tussen de twee lesdagen, dient aan de hand van een vragenlijst de eigen installatie beschrijven te worden. Dit rapport wordt tijdens de 2e lesdag gepresenteerd en beoordeeld. Zodoende gaat u naar huis met een volledig beoordeelde beschrijving van uw installatie.

Doelgroep
De opleiding beheerder brandmeldinstallaties & ontruimingsalarminstallaties is bedoeld voor (onderhouds-)medewerkers van bedrijven en instellingen die belast zijn met het beheren van de brandmeldinstallaties en/of de ontruimingsalarminstallatie. Deze opleiding kan ook worden gevolgd door onderhoudsdeskundigen die de controletaken van de beheerder bij de klant uitvoeren. Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Meer informatie over de opleidingsduur, de kosten, benodigdheden en het examen is te vinden in onze brochure.

Examen
Deze opleiding wordt inclusief examen aangeboden. Het examen van Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuzevragen en een projectopdracht. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangt u het Diploma Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie. Het examen wordt afgenomen door het ExamenBureau Installatietechniek.

Examens

Wij hebben een strategische samenwerking met Examen Bureau Installaties te Harderwijk. Al onze cursussen waar een erkend examen aan gekoppeld is, is afgestemd op de toets termen van EBI, hiervoor is een uniek concept ontwikkeld waar wij gebruik van maken om het slagingspercentage te verhogen.

Examen Locatie

Individueel examen (1 t/m 5 personen) geschied bij EBI te Harderwijk

Bij voldoende kandidaten, is het mogelijk om het examen op een nader te bepalen locatie af te nemen of in de nabijheid van de les locatie, de ruimte dient te voldoen aan de eisen voor een examen.


DMS+

Spekhofstraat 15
6466 LZ Kerkrade
+31 (0)45 - 547 13 90
info@dms-plus.nlDMS+

Veiligheid met een rode V

Aangesloten bij de branchevereniging
Verenigde Brandveiligheid Experts