Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & Vluchtroute aanduiding

Het Bouwbesluit geeft voorschriften voor gebouwen ten aanzien van "Brandveilig gebruik". Een tweetal artikelen binnen dat deel van het Bouwbesluit omschrijven heel concreet de verplichtingen voor het aanbrengen van noodverlichting en vluchtroute aanduiding. Ook de ARBO-wet / het Arbobesluit geeft hiervoor aanwijzingen maar meer in algemene zin. Beide wet­ten/besluiten verwijzen daarbij naar normen en geven de noodzaak aan van ‘adequaat onderhoud’.

Het doel van de opleiding
"Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & vluchtroute aanduiding" is de deelnemers zo op te leiden dat zij de installatie voor noodverlichting en vluchtroute aanduiding zelfstandig kunnen onderhouden en de klant kunnen adviseren ten aanzien van noodzakelijke aanpassingen bij verbouw en renovatie.

Inhoud opleiding
Naast de relevante wetgeving wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • uitvoeringsvormen
  • uitvoering onderhoud
  • explosieveiligheid
  • projecteren volgens het Bouwbesluit
  • het adviseren met behulp van NEN 1838
  • gebruik spacingtabellen
Om de opleiding te kunnen volgen zou het goed zijn wanneer de deelnemer in staat is om eenvoudige bouwkundige tekeningen te kunnen lezen.

Doelgroep
DMS+ verzorgt deze opleiding voor: onderhoudsdeskundigen bij de installatiebedrijven of onderhoudsbedrijven

Afsluiting
Na afloop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Vervolgopleiding
De volgende opleiding kan als vervolgopleidingen worden gevolgd:
Opleiding Projecteringsdeskundige noodverlichting en vluchtroute Aanduiding

Examens

Wij hebben een strategische samenwerking met Examen Bureau Installaties te Harderwijk. Al onze cursussen waar een erkend examen aan gekoppeld is, is afgestemd op de toets termen van EBI, hiervoor is een uniek concept ontwikkeld waar wij gebruik van maken om het slagingspercentage te verhogen.

Examen Locatie

Individueel examen (1 t/m 5 personen) geschied bij EBI te Harderwijk

Bij voldoende kandidaten, is het mogelijk om het examen op een nader te bepalen locatie af te nemen of in de nabijheid van de les locatie, de ruimte dient te voldoen aan de eisen voor een examen.


DMS+

Spekhofstraat 15
6466 LZ Kerkrade
+31 (0)45 - 547 13 90
info@dms-plus.nlDMS+

Veiligheid met een rode V

Aangesloten bij de branchevereniging
Verenigde Brandveiligheid Experts