Opleiding Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

Doel van de opleiding
Na afronding van de opleiding Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties (OAI) zijn de deelnemers in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een ontruimingsalarminstallatie periodiek te inspecteren, onderhouden en reparaties uit te voeren. Daarnaast leren de deelnemers van deze opleiding bij DMS+ ook om activiteiten van een Beheerder BMI/OAI te controleren en te evalueren conform de regels in de NEN 2654-2. 

Het CCV-certificatieschema, "Onderhouden ontruimingsalarminstallaties" vereist dat ontruimingsalarminstallaties worden onderhouden door een daartoe opgeleide "Onderhoudsdeskundige ontruimingsalarminstallaties", die moet beschikken over het bijbehorende diploma. De cursus "Onderhoudsdeskundige ontruimingsalarminstallaties" leidt op voor dit diploma.

Inhoud opleiding
De opleiding onderhoudsdeskundige ontruimingsalarminstallaties besteedt aandacht aan werkzaamheden in aanvulling op de brandmeldinstallatie (NEN 2654-2), maar ook aan:

  • regelgeving en bouwbesluit
  • geluid en rekenen aan geluid (alleen beeldvorming en gebruik tabellen/grafieken)
  • praktisch meten aan geluid op de (kritische) werkplek
  • NEN 2575
  • examentraining

Doelgroep
De opleiding Onderhoudsdeskundige ontruimingsalarminstallaties is bedoeld voor onderhoudsdeskundigen van (erkende) onderhoudsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het zelfstandig inspecteren, controleren en repareren van ontruimingsalarminstallaties. Om deel te mogen nemen aan de opleiding moet de deelnemer in het bezit zijn van het diploma onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties, of de deelnemer moet de workshop bijscholing BMI gevolgd hebben. Meer informatie over de opleidingsduur, de kosten, benodigdheden en het examen is te vinden in onze brochure.

Examen
De cursus Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties kan aansluitend met examen door ExamenBureau Installatietechniek worden afgenomen. Het examen wordt tijdens de cursus afgenomen.

Examens

Wij hebben een strategische samenwerking met Examen Bureau Installaties te Harderwijk. Al onze cursussen waar een erkend examen aan gekoppeld is, is afgestemd op de toets termen van EBI, hiervoor is een uniek concept ontwikkeld waar wij gebruik van maken om het slagingspercentage te verhogen.

Examen Locatie

Individueel examen (1 t/m 5 personen) geschied bij EBI te Harderwijk

Bij voldoende kandidaten, is het mogelijk om het examen op een nader te bepalen locatie af te nemen of in de nabijheid van de les locatie, de ruimte dient te voldoen aan de eisen voor een examen.


DMS+

Spekhofstraat 15
6466 LZ Kerkrade
+31 (0)45 - 547 13 90
info@dms-plus.nlDMS+

Veiligheid met een rode V

Aangesloten bij de branchevereniging
Verenigde Brandveiligheid Experts