Opleiding Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallatie - B

Doel van de opleiding
De opleiding Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties type-A (PDO-A) en type-B (PDO-B) van DMS+ leidt de cursist op om de betreffende ontruimingsalarminstallatie te kunnen ontwerpen volgens de projecteringsregels van de NEN 2575. De ontruimingsalarminstallaties zijn in te delen in twee groepen:

  • Type-A: de gesproken woordinstallaties, waar de ontruiming via een gesproken boodschap plaatsvindt;
  • Type-B: de slowwhoop-installaties, hierbij wordt gebruik gemaakt van alleen een toonsignaal.

Deze twee opleidingen worden gelijktijdig gegeven, met het verschil dan de type-A cursisten 2 dagen extra les krijgen, waarin het maken van geluidsberekeningen wordt behandeld. Dit resulteert vervolgens dat de type-A cursisten bij het behalen van het examen 2 diploma's ontvangen, namelijk het type-A en het type-B diploma.

Het CCV-certificatieschema, "Ontruimingsalarminstallaties" vereist dat ontruimingsalarminstallaties worden ontworpen, geleverd en geïnstalleerd onder de verantwoordelijkheid van een daartoe opgeleide "Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties A of B", die moet beschikken over het bijbehorende diploma. 

Meer informatie over de cursus ontruimingsalarminstallatie type A.

Inhoud opleiding
Naast dat de normen en wettelijke eisen met betrekking tot de ontruimingsalarminstallaties worden uitgelegd, worden de volgende onderwerpen tijdens de opleiding Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallatie – B behandeld:

  • NEN 2575: opbouw en de prestatie-eisen
  • normen en wettelijke eisen met betrekking tot ontruimingsalarminstallaties
  • het maken van de standaardprojectie volgens NEN 2575
  • het opleveren van ontruimingsalarminstallaties aan de opdrachtgever en het (doen) onderhouden van de ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2654-2
  • eisen ten opzichte van functiebehoud NEN 2575 en NPR 2576
  • examentraining

Doelgroep
DMS+ verzorgt deze opleiding voor medewerkers van architecten ingenieursbureau’s en van installatie-, branddetectie- en ontruimingsalarmbedrijven die betrokken zijn bij het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van ontruimingsinstallaties. Om de opleiding goed te kunnen volgen adviseren wij dat deelnemers in het bezit zijn van het diploma Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties.

Examen
De cursus Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties type B kan aansluitend met examen door ExamenBureau Installatietechniek worden afgenomen. Na inschrijving zal een voorstel datum worden doorgegeven.

Examens

Wij hebben een strategische samenwerking met Examen Bureau Installaties te Harderwijk. Al onze cursussen waar een erkend examen aan gekoppeld is, is afgestemd op de toets termen van EBI, hiervoor is een uniek concept ontwikkeld waar wij gebruik van maken om het slagingspercentage te verhogen.

Examen Locatie

Individueel examen (1 t/m 5 personen) geschied bij EBI te Harderwijk

Bij voldoende kandidaten, is het mogelijk om het examen op een nader te bepalen locatie af te nemen of in de nabijheid van de les locatie, de ruimte dient te voldoen aan de eisen voor een examen.


DMS+

Spekhofstraat 15
6466 LZ Kerkrade
+31 (0)45 - 547 13 90
info@dms-plus.nlDMS+

Veiligheid met een rode V

Aangesloten bij de branchevereniging
Verenigde Brandveiligheid Experts