Workshop Bijscholing NEN 2654-1:2015

Doel van de opleiding
Na een lange voorbereidingstijd is de NEN 2654-1:2015 gepubliceerd. Een aantal zaken zijn aangepast aan de nieuwe technieken. Maar de grote wijzigingen gaan over de uitwerking van het zekerstellen van de ‘nominale staat’.

De activiteiten van de gebruiker en beheerder (en de onderhouder) worden zeer gestructureerd vastgelegd door middel van formulieren, die moeten worden opgeno­men in het logboek. Het is op die manier opgezet als onderdeel van een kwaliteitssysteem.

Nu is, ook in versie 4 van de CCV regeling BMI, de 2015 uitgave van de 2654-1 niet aangewezen, maar voor de installaties die onder het regime vallen van het inspectiecertificaat biedt dit interessante mogelijkheden.

Inhoud opleiding
Tijdens de workshop worden de wijzigingen behandeld en door middel van opgaven verduidelijkt: De onderwerpen zijn:

  • Wettelijke situatie
  • Wat zegt de Regeling
  • Relatie Inspectiecertificaat
  • Gebruik nieuwe technieken
  • Werkzaamheden beheerder
  • Werkzaamheden gebruiker

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor iedereen binnen de Elektro-branche die betrokken is bij het (al of niet onder certificaat) onderhouden van brandmeldinstallaties.


DMS+

Spekhofstraat 15
6466 LZ Kerkrade
+31 (0)45 - 547 13 90
info@dms-plus.nlDMS+

Veiligheid met een rode V

Aangesloten bij de branchevereniging
Verenigde Brandveiligheid Experts