DMS+ Je partner in brandveiligheid

Voor optimaal brandveiligheidsadvies ontwikkelden onze experts een route in zes stappen*:​

*Afhankelijk van de situatie en wensen van de opdrachtgever kunnen stappen vervallen of voert DMS+ alleen bepaalde onderdelen van dit proces uit.

Gebouwscan

Onze gebouwscan geeft je inzicht in de huidige status van de brandveiligheid. Het is altijd de eerste stap in het verbeterproces.

Brandveiligheidsconcept

We bepalen wat er in de bestaande situatie nog nodig is om aan de minimale eisen van brandveiligheid te gaan voldoen. In ons plan van aanpak beschrijven we de mogelijke oplossingen met een bijbehorend kostenoverzicht voor de korte en lange termijn.

Keuzemoment

Als opdrachtgever kies je zelf welke verbetervoorstellen uit ons brandveiligheidsconcept je wenst uit te voeren en op welke manier. DMS+ zal het uitdrukkelijk aan de opdrachtgever melden als de gewenste maatregelen niet voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Samen met de opdrachtgever zoeken wij dan naar een oplossing die voldoet aan de wensen van de ondernemer, zonder concessies te doen aan de brandveiligheid van het gebouw.

Werkplanning

Op basis van de keuzes van de opdrachtgever werken wij de vervolgstappen uit in een werkplanning. Hierin vermelden wij de partijen die dit gaan uitvoeren en vaak kunnen wij hierin ook al een begroting opnemen. DMS+ houdt gedurende het hele proces als adviseur en aanspreekpunt voor de opdrachtgever toezicht op de correcte uitvoering van de werkplanning.

Oplevering

Na uitvoering van de benodigde maatregelen zorgt DMS+ voor een zorgvuldige documentatie waaruit blijkt dat je gebouw voldoet aan alle wettelijke eisen. Met deze documenten kun je ook bij verzekeraars de laagst mogelijke premie bedingen.

Beheer en onderhoud

Als eigenaar van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Deze moet voldoen aan de minimale brandveiligheidseisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Er worden eisen gesteld aan de bouwkundige staat van het gebouw, de installatietechnische en organisatorische voorzieningen en het gebruik hiervan. Het is belangrijk dat daarvoor bepaalde zaken in een logboek vastgelegd worden. Geautomatiseerde planning van beheer en onderhoud kan voorkomen dat taken vergeten worden en bevordert kostenefficiënt werken.

Bouwplantoetsing

De meeste architecten betrekken ons als brandveiligheidsadviseur al in de ontwikkelingsfase van een gebouw. Zo voorkomen ze dure en ingrijpende aanpassingen tijdens de bouw of oplevering. Zeker als het gaat om zorginstellingen.

Ontruimingsplan

In het ontruimingsplan omschrijven wij de functie, taken en bevoegdheden van de bhv-organisatie van je bedrijf. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. We zorgen ook voor oefenschema’s en een instructie voor vaste gebruikers en gasten van het gebouw. DMS+ is gespecialiseerd in het ontwerpen van vluchtwegplattegronden volgens de geldende normen en richtlijnen.

Programma van Eisen brandmeld-ontruimingsalarminstallatie

Bevindt de bouw of verbouwing van je pand zich nog in een planstadium? Dan is dit het ideale moment om ons te laten meedenken over het Programma van Eisen (PvE) voor de brandmeld-ontruimingsalarminstallatie. Want een PvE op maat wordt sneller door de eisende partijen geaccepteerd. Wij leggen de uitgangspunten van de (technische) installatie vast in een handzaam document dat voldoet aan alle wettelijke eisen en met een link naar het ontruimingsplan.

NEN 6060 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten/
gelijkwaardigheid

DMS+ heeft veel ervaring met advisering en uitvoering van brandveiligheid in het kader van wetgeving voor bijzondere compartimenteringen. Wij zoeken naar out-of-the-box-oplossingen die wettelijk verantwoord en vooral ook kostenefficiënt zijn. Hiervoor maken we gebruik van de NEN 6060-bepalingsmethode.

Opleiding beheerder brandmeld-ontruimingsalarminstallatie

Als je verplicht bent om een brandmeld-ontruimingsalarminstallatie aan te leggen, hoort daarbij ook een aantoonbaar opgeleide beheerder brandmeld-ontruimingsalarminstallatie aangesteld te worden. Deze beheerder is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van de brandmeldinstallatie. Tevens is de beheerder het eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld wanneer twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken. DMS+ is gespecialiseerd in de opleiding tot beheerder brandmeld- ontruimingsalarminstallatie. De opleiding kan op locatie plaatsvinden. Optioneel bieden wij een aanvullende praktijktraining aan met de eigen brandmeld- ontruimingsalarminstallatie.