GaiaZoo, DinoDome

DMS+ heeft een onafhankelijke Safetyscan uitgevoerd voor het gebouw DinoDome. De doelstelling van de scan was een statusbepaling van de getroffen brandbeveiligingsvoorzieningen versus de gebruiksfunctie van het gebouw en de brandveiligheidseisen uit de geldende wet- en regelgeving.

De rapportage bestaat uit drie onderdelen. Een omschrijving van het gebouw, een inventarisatie van de installaties en een inventarisatie van de bouwkundige staat. Daarnaast is gekeken naar de organisatorische aspecten van de brandveiligheid. Het geheel is verwerkt in een rapport inclusief een managementsamenvatting met de bevindingen en aanbevelingen.

De Safetyscan resulteerde uiteindelijk in een beperkt aantal aanbevelingen, passend bij een gebouw dat al ruim 7 jaar in gebruik is. Daarnaast bleek dat werd voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

“Het gebouw is nu 7 jaar, diverse organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen dienen te worden onderhouden of te worden hersteld gezien de levensloop van het gebouw (correctieve maatregelen zijn nodig). Het beheer en onderhoud mag wat strakker ingericht worden, diverse toeleveranciers dienen hun werkzaamheden inzichtelijk te maken met een rapportage, het gebruik van looplijsten en logboeken is een methode om een en ander inzichtelijk te krijgen voor de directie van het GaiaZoo.”

Bekijk onze andere projecten

Maak uw project brandveilig

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

T: +31 (0)45 – 547 13 90
E: info@dms-plus.nl