Een aantal voorbeelden van projecten

Byld Vastgoed

Dave Kierkels van Byld Vastgoed: ‘Vooraf kritisch kijken bespaart geld, bouwtijd en gedoe achteraf’

Kompas 360

Kompas 360 uit Elsloo is een installatietechnisch en bouwfysisch adviesbureau. Kompas 360 ontwerpt werktuigkundige en elektra-installaties voor nieuwbouw, verduurzaming of de renovatie van gebouwen, aangevuld met bouwfysisch advies.

Allekabels.nl

Alle genomen bouwkundige, installatie technische en organisatorische maatregelen zijn uitgevoerd door diverse firma’s onder DMS+.

B&R Premium Logistics

Voor een heel groot warehouse waar diverse goederen tijdelijk worden opgeslagen is brandcompartimenten van groot belang.

Budé Holding

De directie van Budé Holding heeft DMS+ gevraagd om alle bouwmarkten te toetsen aan de geldende wetgeving, het huidige bouwbesluit 2012.

Berden Mode & Wonen

DMS+ kreeg de opdracht een toetsing brandveiligheid uit te voeren voor de restaurants, zodat deze aan de laatste regelgeving voldoet.

Betahuis Heerlen

De gebouweigenaar heeft DMS+ gevraagd een Programma van Eisen op te stellen voor de brandmeld-ontruimingsinstallatie.

Bernardushoeve

DMS+ heeft opdracht gekregen om mee te denken in een oplossing om het monumentale karakter te respecteren in relatie tot een brandveilig gebouw.

IAMS Europe

IAMS Europ heeft DMS+ gevraagd de brandveiligheidsaspecten op het geëiste en gewenste niveau te brengen en in stand te houden.

Elsresidentie 1.0 Sittard

De Elsresidentie heeft DMS+ ingeschakeld voor de onderdelen veiligheid en brandveiligheid, waardoor kosten zijn bespaard.

GaiaZoo, DinoDome

DMS+ heeft een onafhankelijke Safety scan uitgevoerd voor de DinoDome om aan veiligheidseisen uit de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Met deze bedrijven hebben wij mogen samenwerken