Bernardushoeve

DMS+ heeft opdracht gekregen om mee te denken in een oplossing om het monumentale karakter te respecteren in relatie tot een brandveilig gebouw. Het gebruik dient te voldoen aan de voorschriften op het gebied van brandveiligheid. Het betreft een monumentale hoeve met diverse gebruiksfuncties.

Het bouwbesluit heeft een functionele harde eis voor brandveiligheid en een prestatie-eis voor de invulling van de brandveiligheid. Het is mogelijk om prestatie-eis af te wijken. Het staat de aanvrager, melder of gebruiker vrij om te kiezen uit een of meer (andere) bouwtechnische, gebruikstechnische of organisatorische oplossingen of combinaties daarvan.

Wij hebben een gelijkwaardigheidsrapport opgesteld met een onderbouwing in begrijpend Nederlands inclusief een Programma van Eisen voor de brandmeld- ontruimingsinstallatie.

Bekijk onze andere projecten

Maak uw project brandveilig

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

T: +31 (0)45 – 547 13 90
E: info@dms-plus.nl