DMS+ opleidingen

Workshop Bijscholing Brandmeldinstallaties

De opleiding Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties willen volgen, maar geen beschikking over het diploma Onderhouds­deskundige Brandmeld­installaties? Dan is deze bijscholing speciaal opgezet om in 2 dagen de benodigde voorkennis bij te brengen.

Het CCV-certificatieschema ‘Onderhouden ontruimingsalarminstallaties’ vereist dat de ontruimingsalarminstallaties worden onderhouden door een daartoe opgeleide onderhoudsdeskundige die moet beschikken over het bijbehorende diploma.

Bij de reguliere opleiding voor de onderhoudsdeskundige ontruimingsalarminstallaties gaan we er van uit dat de cursist in het bezit is van het diploma ‘Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties’ mede omdat de aansturing van de ontruimingalarminstallatie gebeurt door de brandmeldinstallatie. Voor die gevallen dat de cursist niet beschikt over het diploma onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties is deze bijscholingscursus bedoeld.

Inhoud opleiding
De bijscholingscursus brandmeldinstallaties voor de onderhoudsdeskundige ontruimingsalarminstallaties besteed aandacht aan:

  • werking melders;
  • brandveiligheid en functiebehoud;
  • de werkwijze van de onderhoudsdeskundige (stappenplan);
  • het onderhoud volgens de NEN 2654-1:2015 voor het beheerders deel;
  • het onderhoud volgens de NEN 2654-1: 2002 voor de onderhoudsdeskundige;
  • de relevante delen van de NEN 2535:2010.

 

Afsluiting
Na afloop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Vervolgopleiding
De volgende opleiding kan als vervolgopleidingen worden gevolgd:
Opleiding Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties