Opleidingen

Onderhoudsdeskundige noodverlichting

Het Bouwbesluit geeft voorschriften voor gebouwen ten aanzien van “Brandveilig gebruik”. Een tweetal artikelen binnen dat deel van het Bouwbesluit omschrijven heel concreet de verplichtingen voor het aanbrengen van noodverlichting en vluchtroute aanduiding. Ook de ARBO-wet / het Arbobesluit geeft hiervoor aanwijzingen maar meer in algemene zin. Beide wet­ten/besluiten verwijzen daarbij naar normen en geven de noodzaak aan van ‘adequaat onderhoud’.

Het doel van de opleiding
“Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & vluchtroute aanduiding” is de deelnemers zo op te leiden dat zij de installatie voor noodverlichting en vluchtroute aanduiding zelfstandig kunnen onderhouden en de klant kunnen adviseren ten aanzien van noodzakelijke aanpassingen bij verbouw en renovatie.

Inhoud opleiding
Naast de relevante wetgeving wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • uitvoeringsvormen
  • uitvoering onderhoud
  • explosieveiligheid
  • projecteren volgens het Bouwbesluit
  • het adviseren met behulp van NEN 1838
  • gebruik spacingtabellen

Om de opleiding te kunnen volgen zou het goed zijn wanneer de deelnemer in staat is om eenvoudige bouwkundige tekeningen te kunnen lezen.

 

Doelgroep
DMS+ verzorgt deze opleiding voor: onderhoudsdeskundigen bij de installatiebedrijven of onderhoudsbedrijven

Afsluiting
Na afloop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Vervolgopleiding
De volgende opleiding kan als vervolgopleidingen worden gevolgd:
Opleiding Projecteringsdeskundige noodverlichting en vluchtroute Aanduiding