Opleidingen

Projecteringsdeskundige noodverlichting

Doel van de opleiding
De Woningwet geeft voorschriften voor gebouwen ten aanzien van ‘Brandveilig gebruik’. Hoe dit te realiseren is vastgelegd in het Bouwbesluit. Onder andere heel concreet de verplichtingen voor het aanbrengen van noodverlichting en vluchtroute aanduiding. Ook de Arbowet / het Arbobesluit geven hiervoor aanwijzingen in algemene zin. Tevens geven zij de noodzaak aan van ‘adequaat onderhoud’. Het doel van de cursus “Projecteringsdeskundige noodverlichting & vluchtroute aanduiding” is de deelnemers zo op te leiden dat zij de installatie voor noodverlichting en vluchtroute aanduiding zelfstandig kunnen ontwerpen en (laten) onderhouden.

Inhoud opleiding
Naast de relevante wetgeving in de Woningwet en Bouw­besluit en de Arbowet en Arbobesluit wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • ontruiming en menselijk gedrag bij brand
  • invloed van licht op de mens
  • lichtplan
  • lichttechnische gegevens
  • eisen uit de NEN 1010 (voor zover het noodverlichting betreft)
  • adviseren op basis van de NEN 1838
  • onderhoud aan de installaties
  • examentraining

Om de opleiding te kunnen volgen hoeven de deelnemers niet aan een formele toelatingseis te voldoen. Wel zou het goed zijn wanneer de deelnemer in staat is om een eenvoudige bouwkundige tekening te lezen.

 

Doelgroep
DMS+ verzorgt deze opleiding “Projecteringsdeskundige noodverlichting en vluchtroute Aanduiding” voor adviseurs/projecteringsdeskundigen bij de installatiebedrijven, opstellers van lichtplannen, Architec­ten/Ingenieursbedrijven, handhavers van de overheid en gebruikers van gebouwen.

Examen
De cursus Projecteringsdeskundige Noodverlichting & Vluchtroute Aanduiding kan aansluitend met examen door ExamenBureau Installatietechniek worden afgenomen. Na inschrijving zal een voorstel datum worden doorgegeven.