Opleidingen

Workshop Bijscholing NEN 2535:2009 / NPR 2576:2005

Doel van de opleiding
Uw bedrijf is gecertificeerd onder het CCV-schema Brandmeldinstallaties. Ongetwijfeld maakt u ook regelmatig mee dat er interpretatieverschillen bestaan tussen uw projecteringsdeskundige en een inspecteur. Het is ook al weer 4 jaar geleden dat de NEN 2535:2009 werd aangewezen en eigenlijk nu pas wordt er veel nadruk gelegd op het realiseren van functiebehoud. Met name ten aanzien van dat laatste werd in de opleiding en het examen tot heden toe weinig aandacht besteed.

Deze workshop geeft aandacht aan het ophalen van de kennis van uw ontwerpers van de brandmeldinstallatie.

Inhoud opleiding
Tijdens de workshop worden de onderwerpen door middel van opgaven verduidelijkt:

  • Werkzaamheden volgens CCV-schema BMI
  • Belangrijkste aspecten van de NEN 2535
  • Functiebehoud van transmissiewegen
  • eisen
  • uitvoeringsnormen
  • modellen
  • oefening

 

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor iedereen binnen de Elektro-branche die betrokken is bij het (al of niet onder certificaat) onderhouden van brandmeldinstallatie.