Opleidingen

Workshop functiebehoud voor installatiedeskundigen

Doel van de opleiding
Onder het CCV-schema Installeren Brandmeldinstallatie is één van de belangrijke activiteiten van de installatiedeskundige het beoordelen en vastleggen van functiebehoud van transmissiewegen. Tot heden toe is daar in de opleidingen en examinering van installatiedeskundigen (te) weinig aandacht aan besteed. Deze workshop wil de installatiedeskundigen die al zijn gediplomeerd de gelegenheid bieden de puntjes op de “i” te zetten ten aanzien van functiebehoud.

Inhoud opleiding
Tijdens de workshop worden de onderwerpen door middel van opgaven verduidelijkt:

De onderwerpen zijn:

  • De eisen uit de NEN 2535 en de NEN 2575
  • De invulling van de eisen vanuit de NPR 2576
  • Modellen van functiebehoud
  • Oefeningen met kabelloop van technische oplossingen al of niet in combinatie met kabelsysteemoplossingen

 

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld elke gediplomeerde installatiedeskundige.