Elsresidentie 1.0 Sittard

De Elsresidentie is een kleinschalig woon-zorg-appartementencomplex met 16 appartementen voor mensen met de ziekte van alzheimer, en andere vormen van dementie, die in het dagelijkse leven zorg, structuur en begeleiding nodig hebben met 24-uur zorg aanwezigheid.

De Elsresidentie heeft DMS+ ingeschakeld voor de onderdelen veiligheid en brandveiligheid. De samenwerking is gestart toen het project nog op de tekentafel lag. Hierdoor zijn uiteindelijk kosten bespaard en zijn alle noodzakelijke (brand)veiligheidstoepassingen optimaal ingepast in het gebouw.

De eerste fase van de opdracht bestond uit een bouwplantoetsing (brandveiligheid), nog voor het indienen van de plannen ten behoeve van de omgevingsvergunning. Alle tekeningen en documenten zijn getoetst op volledigheid inclusief rapportages, de gebruiksfunctie in relatie tot de zorgindicatie van de cliënten is omschreven evenals de brandbeveiligingsinstallaties.

In de tweede fase is een Programma van Eisen voor de brandmeld- ontruimingsinstallatie opgesteld, afgestemd op het gebruik in relatie tot de bouwkundige en organisatorische maatregelen; Het PvE is vervolgens ter goedkeuring indient bij de gemeente en mondeling toegelicht. Deze eerste opzet is vervolgens goedgekeurd waarmee de bouwplannen groen licht ontvingen.

De derde fase betrof de bouwbegeleiding brandveiligheid. Tijdens het bouwtraject zijn op diverse momenten bezoeken aan de locatie gebracht en zijn verbeterpunten aandragen. Ook is tijdens deze fase een dossier opgebouwd volgens een gestructureerd pad en audit’s om tijdens de oplevering voldoende bewijslast te hebben op punten die niet meer te zien zijn. De benodigde certificaten zijn door DMS+ en door derden verstrekt.

De vierde en laatste fase had betrekking op het verzamelen en documenteren van alle brandveiligheidsmaatregelen om een en andere te borgen voor de gebruiksfase. Alle installatietechnische en bouwkundige maatregelen zijn getoetst volgens een gestructureerd methodiek. Vlak voor ingebruikname zijn personeel en beheerder opgeleid en is hen wegwijs gemaakt in het geheel van veiligheidsmaatregelen, met een nadruk op de brandmeldinstallatie.

Bekijk onze andere projecten

Maak uw project brandveilig

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

T: +31 (0)45 – 547 13 90
E: info@dms-plus.nl