Opleidingen

Projecteringsdeskundige OAI - A

Doel van de opleiding
De opleiding Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties type-A (PDO-A) en type-B (PDO-B) van DMS+ leidt de cursist op om de betreffende ontruimingsalarminstallatie te kunnen ontwerpen volgens de projecteringsregels van de NEN 2575. De ontruimingsalarminstallaties zijn in te delen in twee groepen:

 • Type-A: de gesproken woordinstallaties, waar de ontruiming via een gesproken boodschap plaatsvindt;
 • Type-B: de slowwhoop-installaties, hierbij wordt gebruik gemaakt van alleen een toonsignaal.

Deze twee opleidingen worden gelijktijdig gegeven, met het verschil dan de type-A cursisten 2 dagen extra les krijgen, waarin het maken van geluidsberekeningen wordt behandeld. Dit resulteert vervolgens dat de type-A cursisten bij het behalen van het examen 2 diploma’s ontvangen, namelijk het type-A en het type-B diploma.

Het CCV-certificatieschema, “Ontruimingsalarminstallaties” vereist dat ontruimingsalarminstallaties worden ontworpen, geleverd en geïnstalleerd onder de verantwoordelijkheid van een daartoe opgeleide “Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties A of B”, die moet beschikken over het bijbehorende diploma. 

Meer informatie over de cursus ontruimingsalarminstallatie type B.

 

Inhoud opleiding
Naast dat de aspecten van geluid en ruimteakoestiek worden uitgelegd, worden de volgende onderwerpen tijdens de opleiding projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallatie – A behandeld:

 • het berekenen van geluidsdrukniveau’s
 • NEN 2575: opbouw en de prestatie- en de projecteringseisen
 • normen en wettelijke eisen met betrekking tot ontruimingsinstallaties
 • het maken van de standaardprojectie volgens NEN 2575
 • realisatie van functiebehoud conform de NPR 2576
 • verzorgen van geluidsmetingen
 • het opleveren van ontruimingsalarminstallaties aan de opdrachtgever en het (doen) onderhouden van de ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2654-2
 • eisen ten opzichte van functiebehoud volgens de NEN 2575 en de NPR2576
 • examentraining

 

Doelgroep
De opleiding Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallatie – A is onder andere geschikt voor medewerkers van architecten- en ingenieursbureau’s en van installatie- en branddetectiebedrijven die betrokken zijn bij het produceren, ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van ontruimingsinstallaties. Om de opleiding goed te kunnen volgen adviseren wij dat deelnemers in het bezit zijn van het diploma Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties.

Examen
De cursus Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties type A kan aansluitend met examen door ExamenBureau Installatietechniek worden afgenomen. Na inschrijving zal een voorstel datum worden doorgegeven.